Suzanne Collins tiết lộ nguồn gốc của Trò chơi sinh tử trong ‘Khúc hát của chim ca và rắn độc’,

Suzanne Collins tiết lộ nguồn gốc của Trò chơi sinh tử trong ‘Khúc hát của chim ca và rắn độc’,

Bài trên Washington Post Nếu bạn từng đọc bộ sách ba tập về đề tài phản địa đàng Trò chÆ¡i sinh tá»­ của Suzanne Collins,…

View More Suzanne Collins tiết lộ nguồn gốc của Trò chơi sinh tử trong ‘Khúc hát của chim ca và rắn độc’,
Tập mới trong series Trò chơi sinh tử thay những ảo tưởng tuổi mới lớn bằng những tư tưởng lớn hơn

Tập mới trong series Trò chơi sinh tử thay những ảo tưởng tuổi mới lớn bằng những tư tưởng lớn hơn

Bài gốc đăng ở đây Khúc hát về chim ca và rắn độc cho độc giả một cái nhìn tinh tế và phức tạp hÆ¡n…

View More Tập mới trong series Trò chơi sinh tử thay những ảo tưởng tuổi mới lớn bằng những tư tưởng lớn hơn