Review “DANH NGHĨA NHÂN DÂN” (Chu Mai Sâm) – Câu chuyện chân thật về nạn tham nhũng ở Trung Quốc

Review “DANH NGHĨA NHÂN DÂN” (Chu Mai Sâm) – Câu chuyện chân thật về nạn tham nhũng ở Trung Quốc

Lấy bối cảnh ở một thành phố giả tưởng – Kinh Châu, câu chuyện xoay quanh chốn quan trường đầy rẫy mưu ma chước quỷ…

View More Review “DANH NGHĨA NHÂN DÂN” (Chu Mai Sâm) – Câu chuyện chân thật về nạn tham nhũng ở Trung Quốc