Đọc thử: Tiếng vọng đèo Khau Chỉa

Đọc thử: Tiếng vọng đèo Khau Chỉa

Năm giờ sáng, ngày 17 tháng 2 năm 1979, những phát súng đầu tiên chặn đánh quân Trung Quốc trên phòng tuyến đèo Khau Chỉa vang lên. Các vị trí tiền tiêu nhÆ° cá»­a khẩu Tà Lùng, ngã ba Đoỏng Lèng, đồi Cốc Khau rung chuyển dưới hỏa lá»±c bắn phá dữ dội. Hầm hào bị phá sập, tiếng đạn pháo ùng oàng chát chúa, người bị thÆ°Æ¡ng, người hy sinh, đói và mệt. NhÆ°ng đến hết ngày 17 hôm đó, trận địa quân ta được giữ vững, quân xâm lược bị đánh bật trở lại…

Đó là những ký ức không thể nào quên đối với y sÄ© Nguyễn Thái Long và các đồng đội thuộc Trung đoàn 567 – Trung đoàn Phụ Hòa – Khau Chỉa, về mười hai ngày đêm khói lá»­a trên đèo Khau Chỉa, gần một kháng chiến đấu trên mặt trận Cao Bằng và nhiều năm giành giật từng tấc đất ở Vị Xuyên, Hà Giang. Ký ức về những năm tháng chiến tranh vọng về, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cuộc chiến thiêng liêng bảo vệ biên cÆ°Æ¡ng phía bắc của Tổ quốc từ mùa xuân 1979 ấy.

 

Tác giả Nguyễn Thái Long, sinh năm 1955, quê tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Năm 1972, ông nhập ngũ rồi học y sĩ trong quân đội. Năm 1975, ông ra trường, được điều về trung đoàn 567. Năm 1976, ông cùng đơn vị được điều lên Cao Bằng làm kinh tế và tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979. Năm 1987, ông chuyển ngành làm bác sĩ chuyên ngành Tâm thần, sau làm giám đốc bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Ông nghỉ hưu năm 2015.

One Reply to “Đọc thử: Tiếng vọng đèo Khau Chỉa”

  1. Đề tài về lịch sử nước nhà lúc nào cũng là nguồn cảm hứng vô tận của mình. Mình yêu văn học Việt, lịch sử Việt, văn hóa Việt, con người Việt. Nhờ những trang sử hào hùng được viết lên bởi những người anh hùng, mà chúng ta thế hệ trẻ ngày nay được biết đến cội nguồn dân tộc ta như thế nào, và hạnh phúc sống trong hòa bình ra sao.
    “Tiếng vọng đèo Khau Chỉa” là một phần trong đó, bác Nguyễn Thái Long đã viết như một cuốn hồi kí về những năm tháng hào hùng đấu tranh giành lại độc lập, thiết nghĩ tác phẩm này nên được biết đến rộng rãi nhiều hơn nữa để chúng ta biết ơn và nuôi dưỡng tự tôn dân tộc trong mình.
    Hi vọng hữu duyên sẽ được gặp “Tiếng vọng đèo Khau Chỉa” trong đợt giveaway này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *