3 Replies to “Đọc thử: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”

  1. Đau đớn và yêu thương một cách đẹp đẽ. Tuyệt vời ! Cảm ơn Ocean Vương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *