‘Những chuyện tình thế kỷ mới’ của Tàn Tuyết ra mắt tại Việt Nam

‘Những chuyện tình thế kỷ mới’ của Tàn Tuyết ra mắt tại Việt Nam

“Những chuyện tình thế kỷ mới”, tiểu thuyết dài hơi nhất của Tàn Tuyết mới được Nhã Nam cho ra mắt tại Việt Nam, viết về một chủ đề có thể coi là truyền thống và phổ thông nhất mà ngòi bút bà từng phóng tới – tình yêu, hứa hẹn sẽ là một lối dẫn gợi mở cho độc giả Việt Nam vào thế giới văn chương Tàn Tuyết huyền bí.

View More ‘Những chuyện tình thế kỷ mới’ của Tàn Tuyết ra mắt tại Việt Nam