“Trò chơi của thiên thần”: Văn chương là cả ngọc ngà và tro bụi

80 năm trước, trong một tác phẩm đầy thách đố của mình, Jorge Louis Borge đã tưởng tượng ra một thÆ° viện trong đó chứa…

View More “Trò chơi của thiên thần”: Văn chương là cả ngọc ngà và tro bụi
Review Điều này rồi cũng qua – Milena Busquets

Review Điều này rồi cũng qua – Milena Busquets

Điều này rồi cÅ©ng qua. Câu nói nhÆ° lời trấn an về một tÆ°Æ¡ng lai tÆ°Æ¡i sáng bất kể những ngày đen tối hiện tại…

View More Review Điều này rồi cũng qua – Milena Busquets