‘Tàn ngày để lại’ của Kazuo Ishiguro – cuốn tiểu thuyết không chỉ đọc một lần

‘Tàn ngày để lại’ của Kazuo Ishiguro – cuốn tiểu thuyết không chỉ đọc một lần

Nếu cuốn sách đầu tay Cảnh đồi mờ xám khiến Kazuo Ishiguro được các nhà phê bình chú ý thì Tàn ngày để lại là câu trả lời của ông…

View More ‘Tàn ngày để lại’ của Kazuo Ishiguro – cuốn tiểu thuyết không chỉ đọc một lần