REVIEW “CÒN CHỊ CÒN EM” (Tessa De Loo) – Chiến tranh chưa bao giờ tàn khốc đến thế trên những trang giấy của “Còn chị còn em”

REVIEW “CÒN CHỊ CÒN EM” (Tessa De Loo) – Chiến tranh chưa bao giờ tàn khốc đến thế trên những trang giấy của “Còn chị còn em”

Die Welt ist weit, die Welt ist schön, Wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Thế giới bao la, thế giới xinh đẹp, Ai biết chúng…

View More REVIEW “CÒN CHỊ CÒN EM” (Tessa De Loo) – Chiến tranh chưa bao giờ tàn khốc đến thế trên những trang giấy của “Còn chị còn em”
REVIEW “CUỘC TRỐN CHẠY CỦA JOSEF MENGELE” (Olivier Guez) – Hồi Ức Kinh Hoàng Về Một Bác Sĩ Tử Thần

REVIEW “CUỘC TRỐN CHẠY CỦA JOSEF MENGELE” (Olivier Guez) – Hồi Ức Kinh Hoàng Về Một Bác Sĩ Tử Thần

Câu chuyện được kể sau nạn diệt chủng người Do Thái- Holocaust về hành trình trốn chạy của một bác sĩ tử thần với các…

View More REVIEW “CUỘC TRỐN CHẠY CỦA JOSEF MENGELE” (Olivier Guez) – Hồi Ức Kinh Hoàng Về Một Bác Sĩ Tử Thần