Chân dung của Dorian Gray – Cuốn tiểu thuyết khiến người đọc đương thời nổi giận

Chân dung của Dorian Gray – Cuốn tiểu thuyết khiến người đọc đương thời nổi giận

Tác phẩm trở thành nguồn cảm hứng, nhưng cũng là một thử thách đối với việc chuyển ngữ. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc,…

View More Chân dung của Dorian Gray – Cuốn tiểu thuyết khiến người đọc đương thời nổi giận
Tác giả câu nói ‘Những kẻ suốt đời chỉ yêu một lần mới là phường nông cạn’ lại gây sốc

Tác giả câu nói ‘Những kẻ suốt đời chỉ yêu một lần mới là phường nông cạn’ lại gây sốc

130 năm trước, khi câu nói “những kẻ suốt đời chỉ yêu một lần mới là phường nông cạn” lần đầu xuất hiện đã làm…

View More Tác giả câu nói ‘Những kẻ suốt đời chỉ yêu một lần mới là phường nông cạn’ lại gây sốc