REVIEW SÁCH “CON ĐƯỜNG HỒI GIÁO” (Nguyễn Phương Mai) – Lạc lối giữa cơn sôi trào của Mùa xuân Ả Rập

REVIEW SÁCH “CON ĐƯỜNG HỒI GIÁO” (Nguyễn Phương Mai) – Lạc lối giữa cơn sôi trào của Mùa xuân Ả Rập

Nguyễn Phương Mai luôn chọn cho mình lộ trình đi theo một “vệt” nhất định. Nếu “Tôi là một con lừa” đi theo vết di…

View More REVIEW SÁCH “CON ĐƯỜNG HỒI GIÁO” (Nguyễn Phương Mai) – Lạc lối giữa cơn sôi trào của Mùa xuân Ả Rập
RIVIEW “THẢM KỊCH VĨ NHÂN” (Hoàng Minh Tường) – Một đời trung quân ái quốc lại lãnh một kết cục tru vi tam tộc bởi oan án Lệ Chi Viên

RIVIEW “THẢM KỊCH VĨ NHÂN” (Hoàng Minh Tường) – Một đời trung quân ái quốc lại lãnh một kết cục tru vi tam tộc bởi oan án Lệ Chi Viên

Công danh đã được hợp về nhàn, Lành dữ âu chi thế nghị khen. Ao cạn vớt bèo cấy muống, Đìa thanh phát cỏ ương…

View More RIVIEW “THẢM KỊCH VĨ NHÂN” (Hoàng Minh Tường) – Một đời trung quân ái quốc lại lãnh một kết cục tru vi tam tộc bởi oan án Lệ Chi Viên