Zing: Cái đẹp và cái gợi dục trong tranh khỏa thân (Giới thiệu sách Lịch sử cái đẹp)

Zing: Cái đẹp và cái gợi dục trong tranh khỏa thân (Giới thiệu sách Lịch sử cái đẹp)

Sách Lịch sử cái đẹp của Umberto Eco cho thấy cái đẹp có thể muôn màu muôn vẻ và cả những tác phẩm gợi dục vẫn có thể có giá trị. Cái đẹp thực sự không có một khuôn mẫu, một quy chuẩn nào phù hợp cho tất cả thời kỳ. Quan trọng là ta không nhầm tưởng ham muốn trần tục cá nhân với cái đẹp.

View More Zing: Cái đẹp và cái gợi dục trong tranh khỏa thân (Giới thiệu sách Lịch sử cái đẹp)