Review Bức tranh toàn cảnh của Sean Carroll – về nguồn gốc của sự sống và vũ trụ (Financial Times)

Review Bức tranh toàn cảnh của Sean Carroll – về nguồn gốc của sự sống và vũ trụ (Financial Times)

Bài đăng trên tờ FT Clive Cookson là biên tập viên khoa học của FT Một nhà vật lý lý thuyết tìm kiếm ý nghÄ©a…

View More Review Bức tranh toàn cảnh của Sean Carroll – về nguồn gốc của sự sống và vũ trụ (Financial Times)

BTV giới thiệu: Chia rẽ – Tại sao chúng ta đang sống trong thời đại của những bức tường (Tim Marshall)

CHIA RẼ Cuốn sách sẽ lý giải, rằng tại sao chúng ta sống trong những bức tường (thá»±c ra ấy mà, không có tường ……

View More BTV giới thiệu: Chia rẽ – Tại sao chúng ta đang sống trong thời đại của những bức tường (Tim Marshall)

[PetroTimes] Chìa khóa hạnh phúc nơi tâm tưởng mỗi người

(PetroTimes) – “Thuyết khắc kỷ” không chỉ đơn thuần là “sống khổ hạnh” nhÆ° vẫn bị lầm tưởng. Cốt lõi của triết học khắc ká»· là…

View More [PetroTimes] Chìa khóa hạnh phúc nơi tâm tưởng mỗi người