Đọc thử: Triệu dấu chân qua những cửa ô – Nguyễn Trương Quý

Đọc thử: Triệu dấu chân qua những cửa ô – Nguyễn Trương Quý

Trong khoảng một trăm năm qua, người Hà Nội đã đi trên những phương tiện gì, đã qua những con phố, ngã tư, quảng trường nào, đã chọn những điểm đến ở đâu, tâm tình cảu họ trên những hành trình ấy là gì, và tất cả những điều ấy biến đổi theo chuyển dịch của bánh xe lịch sử ra sao, đấy là một câu chuyện vừa lớn lao vừa tinh tế mà cuốn sách này có tham vọng kể lại.

View More Đọc thử: Triệu dấu chân qua những cửa ô – Nguyễn Trương Quý