Review “CHÚ BÉ MANG PYJAMAS SỌC” (John Boyne) – Sai hay đúng?

Review “CHÚ BÉ MANG PYJAMAS SỌC” (John Boyne) – Sai hay đúng?

“Chú bé mang pyjamas sọc” là một tác phẩm giản dị không quá đặc sắc về thủ pháp văn chÆ°Æ¡ng, của tác giả John Boyne…

View More Review “CHÚ BÉ MANG PYJAMAS SỌC” (John Boyne) – Sai hay đúng?
REVIEW “CÒN CHỊ CÒN EM” (Tessa De Loo) – Chiến tranh chưa bao giờ tàn khốc đến thế trên những trang giấy của “Còn chị còn em”

REVIEW “CÒN CHỊ CÒN EM” (Tessa De Loo) – Chiến tranh chưa bao giờ tàn khốc đến thế trên những trang giấy của “Còn chị còn em”

Die Welt ist weit, die Welt ist schön, Wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Thế giới bao la, thế giới xinh đẹp, Ai biết chúng…

View More REVIEW “CÒN CHỊ CÒN EM” (Tessa De Loo) – Chiến tranh chưa bao giờ tàn khốc đến thế trên những trang giấy của “Còn chị còn em”