Review Ác quỷ Nam Kinh – Mo Hayder

Review Ác quỷ Nam Kinh – Mo Hayder

Trong thời thế chiến thứ 2, giữa chiến sự khốc liệt ngoài mặt trận, có những con người tranh thủ thời loạn lạc để săn…

View More Review Ác quỷ Nam Kinh – Mo Hayder
Review Ác quỷ Nam Kinh – Mo Hayder

Review Ác quỷ Nam Kinh – Mo Hayder

Rợn cả người thiệt sự. Nghe “giang hồ” đồn đại Ác Quỷ Nam Kinh hay lắm, người người đòi tái bản nhà nhà đòi tái…

View More Review Ác quỷ Nam Kinh – Mo Hayder