Ra mắt cuốn sách “Trái tim Không” – Cuộc đời và thơ của thiền sư Yantra Amaro

Ra mắt cuốn sách “Trái tim Không” – Cuộc đời và thơ của thiền sư Yantra Amaro

Cuốn sách kể lại hành trình gặp đạo và hành đạo của thiền sÆ° Yantra, ghi lại những bài thÆ¡ của thiền sÆ° bàn về Phật…

View More Ra mắt cuốn sách “Trái tim Không” – Cuộc đời và thơ của thiền sư Yantra Amaro