Review Người đẹp say ngủ – Kawabata Yasunari

Review Người đẹp say ngủ – Kawabata Yasunari

Những người đẹp say ngủ có câu chuyện thật kỳ lạ. Ông lão Eguchi được bạn giới thiệu đến một dạng lầu xanh đặc biệt…

View More Review Người đẹp say ngủ – Kawabata Yasunari