Suzanne Collins tiết lộ nguồn gốc của Trò chơi sinh tử trong ‘Khúc hát của chim ca và rắn độc’,

Suzanne Collins tiết lộ nguồn gốc của Trò chơi sinh tử trong ‘Khúc hát của chim ca và rắn độc’,

Bài trên Washington Post Nếu bạn từng đọc bộ sách ba tập về đề tài phản địa đàng Trò chÆ¡i sinh tá»­ của Suzanne Collins,…

View More Suzanne Collins tiết lộ nguồn gốc của Trò chơi sinh tử trong ‘Khúc hát của chim ca và rắn độc’,