REVIEW “NGÀN MẶT TRỜI RỰC RỠ” (Khaled Hosseini) – Trong những ngày tăm tối, vẫn luôn có một mặt trời

REVIEW “NGÀN MẶT TRỜI RỰC RỠ” (Khaled Hosseini) – Trong những ngày tăm tối, vẫn luôn có một mặt trời

Một buổi chiều đẹp trời, mình bỗng nhìn thấy cuốn sách này trên giá sách Nhã Nam ở Nguyễn Quý Đức. Vốn đã đọc xong…

View More REVIEW “NGÀN MẶT TRỜI RỰC RỠ” (Khaled Hosseini) – Trong những ngày tăm tối, vẫn luôn có một mặt trời