Đọc thử: Triệu dấu chân qua những cửa ô – Nguyễn Trương Quý

Đọc thử: Triệu dấu chân qua những cửa ô – Nguyễn Trương Quý

Có rất nhiều góc độ khác nhau để vẽ nên chân dung thành phố, Nguyễn Trương Quý lần này chọn vẽ chân dung Hà Nội qua những dấu chân đi về.

Trong khoảng một trăm năm qua, người Hà Nội đã đi trên những phương tiện gì, đã qua những con phố, ngã tư, quảng trường nào, đã chọn những điểm đến ở đâu, tâm tình cảu họ trên những hành trình ấy là gì, và tất cả những điều ấy biến đổi theo chuyển dịch của bánh xe ra sao, đấy là một câu chuyện vừa lớn lao vừa tinh tế mà cuốn sách này có tham vọng kể lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *