Đăng ký lắng nghe tâm sự của admin Nhã Nam

Đăng ký lắng nghe tâm sự của admin Nhã Nam

Chào các bạn,

Từ bây giờ các bạn có thể đăng ký nhận thông báo qua email từ sachnhanam.com tại đây nhé. Bạn có thể chọn nhận mail mỗi khi có hoặc thông báo kết quả giveaway và lâu lâu nhận một bức thư tâm sự, kể chuyện sách vở của admin qua mẫu bên dưới.

Bạn muốn đăng ký để nhận mail kiểu gì?*


Loading

Cám ơn các bạn nhiều,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *