[Điểm tin] Giao thoa văn hóa Việt – Pháp đầu thế kỷ XX dưới góc nhìn của nhà văn Nguyên Ngọc

[Điểm tin] Giao thoa văn hóa Việt – Pháp đầu thế kỷ XX dưới góc nhìn của nhà văn Nguyên Ngọc

Bài gốc trên báo Người Đô Thị  Cùng với các khách mời gồm nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà nghiên cứu văn học Lại…

View More [Điểm tin] Giao thoa văn hóa Việt – Pháp đầu thế kỷ XX dưới góc nhìn của nhà văn Nguyên Ngọc