Giới thiệu sách: DHL – Từ khởi nghiệp đến đại nghiệp toàn cầu

Giới thiệu sách: DHL – Từ khởi nghiệp đến đại nghiệp toàn cầu

ĐẶNG LY Cách đây 50 năm, vận tải hàng hóa chẳng hề được chú ý tới; hoạt động kho vận cÅ©ng còn quá xa xôi.…

View More Giới thiệu sách: DHL – Từ khởi nghiệp đến đại nghiệp toàn cầu