Đọc thử: Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ – Ngô Quý Sơn

Đọc thử: Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ – Ngô Quý Sơn

Với những miêu tả chi tiết cùng những tranh minh họa đầy sống động, cuốn sách sẽ đưa độc giả đến với thế giới giải trí vô tư của trẻ em, để rồi qua đó, tiếp cận với những tập tục và truyền thống sinh hoạt của người An Nam xưa theo một cách thức đầy tự nhiên và lôi cuốn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *