REVIEW “GÁNH HÀNG HOA” (Khái Hưng & Nhất Linh) – Thấp thoáng hồn xưa Hà Nội

REVIEW “GÁNH HÀNG HOA” (Khái Hưng & Nhất Linh) – Thấp thoáng hồn xưa Hà Nội

Khi đọc Hà Nội Băm Sáu Phố Phường của nhà văn Thạch Lam, tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi những dòng văn tâm huyết…

View More REVIEW “GÁNH HÀNG HOA” (Khái Hưng & Nhất Linh) – Thấp thoáng hồn xưa Hà Nội