Review: Đu đưa trên ngọn cây bàng (Nhà văn Trần Vũ)

Review: Đu đưa trên ngọn cây bàng (Nhà văn Trần Vũ)

Lối văn thoăn thoắt Sách là cầu nối giữa con người với xã hội, giữa hiện tại với quá khứ, đôi khi giữa hôm nay…

View More Review: Đu đưa trên ngọn cây bàng (Nhà văn Trần Vũ)