Tác giả câu nói ‘Những kẻ suốt đời chỉ yêu một lần mới là phường nông cạn’ lại gây sốc

Tác giả câu nói ‘Những kẻ suốt đời chỉ yêu một lần mới là phường nông cạn’ lại gây sốc

130 năm trước, khi câu nói “những kẻ suốt đời chỉ yêu một lần mới là phường nông cạn” lần đầu xuất hiện đã làm…

View More Tác giả câu nói ‘Những kẻ suốt đời chỉ yêu một lần mới là phường nông cạn’ lại gây sốc