Review Homo Deus (Vũ Vương)

0 1

Cuốn này chủ yếu nói về những suy đoán của tác giả về loài người trong tương lai dựa trên những tiến bộ khoa học kĩ thuật của con người, liệu chúng ta có thể kiểm soát được công nghệ như tế bào gốc, nanomachines hay trí tuệ nhân tạo (A.I)? Nếu loài người bị diệt chủng thì sinh vật nào sẽ kế thừa loài người, thống trị thế giới và tôn giáo mới nào sẽ được sản sinh.

Mời đọc toàn bộ bài viết của bạn Vũ Vuong ở đây. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.