Quà tặng ngày 31/10

0 8
Quà tặng ngày 31/10

LOA LOA LOA, ĐẾN GIỜ NHÃ NAM XƯỚNG DANH TẶNG QUÀ RỒI CÁC BẠN ƠI! ?
NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY, vui lòng ĐỌC KỸ THÔNG BÁO và gửi tin nhắn cho Cô thủ thư Nhã Nam: https://www.facebook.com/cothuthu.nhanam.7.
*Cô thủ thư sẽ tổng hợp thông tin và ??̛̉? ??̛?̛́?? ??̂̃? ???̣̂? ???̀ ??? ??̣? ??̀? ????̂̀? ???̀? ?/??/????.
Bạn cần gửi tin nhắn ???̛?̛́? ????? ???̀? ?/??/????, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.

1 cuốn lịch để bàn Nhà Giả Kim 2021:
Đinh Ánh Hồng (https://www.facebook.com/profile.php?id=100006493413007)

1 cuốn Thoái thực ký văn:
Võ Hoàng Bảo Ân (https://www.facebook.com/anking09)

1 sổ made in Nhã Nam + 3 móc chìa khoá:
Nguyễn Nhàn (https://www.facebook.com/beou.beou.1)

1 cuốn Thợ xăm ở Auschwitz cho 2 bạn:
Nguyễn Phuơng Thảo (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010283040568)
Kha Phạm (https://www.facebook.com/kha.pham.1884)

1 cuốn Bạn sẽ làm gì:
Thạnh Lê (https://www.facebook.com/profile.php?id=100006535480707)

1 cuốn Đi trốn cho 3 bạn:
Trú Râm (https://www.facebook.com/thibaotram.lai)
Vũ Đình Anh Khoa (https://www.facebook.com/khoaolym)
Theresa Vntd (https://www.facebook.com/teenywitchy)

Leave A Reply

Your email address will not be published.