QUÀ TẶNG (26/8/2017)

0 4

QUÀ TẶNG

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 28/8/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 31/8/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

02 cuốn Quá trẻ để chết, tặng:
Đinh Quang Thắng: https://www.facebook.com/thang.khy?fref=ufi&rc=p
Trần An Nhiên: https://www.facebook.com/profile.php…

02 cuốn Romeo và Juliet, tặng:
Mai Trang: https://www.facebook.com/profile.php…
Xuân Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, tặng:
Nguyễn Hoàng Hiệp:
https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Và rồi núi vọng, tặng:
Tuyết Trần: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Những ngã tư và những cột đèn, tặng:
Thu Hương Nguyễn: https://www.facebook.com/thu.h.nguyen.3?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tớ không sợ bị bắt nạt, tặng:
Tình Lê: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Đánh răng súc miệng, tặng:
Huong Thao: https://www.facebook.com/thao.thoi.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Nguyễn Thanh Thủy: https://www.facebook.com/nguyen.thanhthuy.142?fref=ufi&rc=p

2 cuốn tập Blueangel , tặng:
Lành Lương: https://www.facebook.com/lanhaikosuki?fref=ufi&rc=p
Tuong Lam: https://www.facebook.com/profile.php…
01 sổ kraft:
Cúc Võ: https://www.facebook.com/cuc.vo.58511?fref=ufi&rc=p

01 sổ màu, tặng:
Trang Sophie: https://www.facebook.com/trang.do.2812?fref=ufi&rc=p

ảnh: (C) Hồng Vương

Leave A Reply

Your email address will not be published.