Đọc thử: Đại Dương Đen – Những Câu Chuyện Từ Thế Giới Của Trầm Cảm |  Đặng Hoàng Giang

Đọc thử: Đại Dương Đen – Những Câu Chuyện Từ Thế Giới Của Trầm Cảm | Đặng Hoàng Giang

Đại dương đen là hành trình nhẫn nại của tác giả Đặng Hoàng Giang cùng người trầm cảm, kể cho chúng ta câu chuyện vừa dữ dội vừa tê tái về những số phận, mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết của chính gia đình và xã hội, đã bị tước đi quyền được sống với nhân phẩm, được cống hiến, được yêu thương và hạnh phúc.

Là tiếng nói chia sẻ hiếm hoi với thế giới của người trầm cảm, là lời kêu gọi xóa bỏ định kiến xã hội, Đại dương đen đồng thời là công trình giáo dục , cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm, hình hài nó thế nào, nó từ đâu tới, nó có thể phá hủy ra sao, có những phương thức trị liệu nào, và mỗi chúng ta có thể làm gì để những người không may mắn được sống an hòa với nhân phẩm của mình.


 

 

One Reply to “Đọc thử: Đại Dương Đen – Những Câu Chuyện Từ Thế Giới Của Trầm Cảm | Đặng Hoàng Giang”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *