CUỘC THI INTO THE BOOK ITB2020 #047

CUỘC THI INTO THE BOOK 2020
ITB2020 #047
————–
TÌNH CỦA NHỮNG TRANG SÁCH

Bóng tịch dương, phai màu giấy,
Trang phai ngày ấy rồi chăng?
Chút ngậm ngùi, chút lăn tăn,
Chút thương, chút nhớ, chút văn gửi đời.

Lật từng trang truyện vừa rơi,
Gáy sách hư hỏng, chơi vơi những ngày,
Giá trị thắm đượm còn đây,
Những điều cô tịch thêm say nghĩa đời.

Thu phong trang sách tơi bời,
Một lòng hoài niệm, xa vời tầm tay.
Văn chương than thở những ngày,
Lần đi tìm chữ, thoáng bay câu từ.

Là lệ của những bức thư,
Là dòng máu đổ, thiên tư khó lường,
Là câu chuyện của người thương;
Là thế giới nhỏ có đường thời gian.

Lòng tôi thoáng chút mơ màng,
Những câu văn cũ, chứa chan nỗi lòng.
Đọc lại lòng hóa thinh không,
Như mây còn đó, như sông vẫn đầy.

TRẦN NGUYỄN PHƯỚC THÔNG

#intothebook #ITB2020 #nhanamthuquan
? gửi về link https://forms.gle/E8SezMwciB99UkTW8
? Bạn có thể xem thêm thể lệ tại đây bit.ly/NNTQ_Intothebook2020_
product-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.