Browsing Category

Nhã Nam trên báo chí

451 ĐỘ F – RAY BRADBURY

“Mặt trời đốt hằng ngày. Nó đốt Thời gian. Thế giới hối hả chạy vòng tròn và tự xoay quanh trục và dù thế nào thì thời gian vẫn cứ bận rộn đốt năm tháng

Nàng tóc đỏ: Đáy của số phận

“Số phận Istanbul là số phận của tôi”, Orhan Pamuk từng viết trong Istanbul, hồi ức và thành phố, một trong những cuốn sách, có lẽ là, hay nhất về một thành…