Browsing Category

Review của người đọc

HỖN MANG #1: ĐỪNG BAO GIỜ BUÔNG DAO

Đừng bao giờ buông dao Thử tưởng tượng nếu tất cả mọi suy nghĩ của tất cả mọi người trên thế giới đều phát ra ngoài, thế giới này sẽ ồn ĩ tới mức nào?

Review Đất mồ côi

Đất mồ côi Vốn tự coi mình là "độc giả ruột" của Diêm Liên Khoa, nên khi nhìn thấy một facebooker uy tín đăng hình ba cuốn sách - Tứ thư, Đinh trang mộng

THƠ ÊM CHO NGƯỜI VIỆT

TS Ngu Ngu đọc “Cơm Nhà Nói Chung Là Êm” của Nhược Lạc---Lâu lắm rồi tôi mới có dịp cầm một tập thơ tiếng Việt lên và thả cho mình chìm trôi theo nó. Cũng