Cuộc thi: BẦU BẠN VỚI SÁCH

Cuộc thi: BẦU BẠN VỚI SÁCH

Ở tuổi nào, ở bất cứ nơi đâu, chúng mình cũng có thể bầu bạn với sách. Mỗi cuốn sách là một người bạn bé nhỏ mà thông thái và tốt bụng, luôn sẵn sàng cùng mình khám phá bao điều. Nhã Nam Bồ Câu mang tới cuộc thi này để cùng bố mẹ và các con bày tỏ tình cảm với những “bạn sách” thân thương mà mình yêu quý.

Đọc tiếp