THƠ ÊM CHO NGƯỜI VIỆT

TS Ngu Ngu đọc “Cơm Nhà Nói Chung Là Êm” của Nhược Lạc---Lâu lắm rồi tôi mới có dịp cầm một tập thơ tiếng Việt lên và thả cho mình chìm trôi theo nó. Cũng

Review Danh nghĩa nhân dân

Bài của anh Nguyễn Thành Nam Hai hôm Tết ngốn hết cuốn “Danh nghĩa nhân dân”, tiểu thuyết chính trị của Tàu, bối cảnh năm 2014, sau khi Tập lên làm

Review: Hoa vẫn nở mỗi ngày

Sau Tết cuối cùng mình cũng luyện xong cuốn Hoa Vẫn Nở Mỗi Ngày, đọc xong còn nhiều cảm xúc vương lại nên mình quyết định viết review sơ về em ý một

Đọc thử: Lược sử tôn giáo

Hơn bảy tỷ người trên thế giới có thể viết một thứ gì đó khác chữ “Không” vào mục Tôn giáo trong hồ sơ của mình. Một số sinh ra đã theo một tôn giáo