Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu


“Đừng cầu nguyện để đời bạn không phải trải qua những nghịch cảnh, khó khăn. Mà cầu nguyện để bạn đủ sức lực để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời”.

Bài dự thi Ảnh đẹp quote hay 2019

Leave a Reply