– Từng nốt nhạc ngân, Lisa Genova

– Từng nốt nhạc ngân, Lisa Genova

“Người ta vẫn thường nói gì nhỉ? Không tha thứ cho người cũng tựa như chính mình uống thuốc độc nhưng lại mong họ chết.” 

– Từng nốt nhạc ngân, Lisa Genova

Leave a Reply

Your email address will not be published.