Trích dẫn: Lấp kín một lặng im

thôi đừng nói chuyện trăm năm

hôm nay anh thấy mệt

muốn ôm em ngủ và quên hết

đời ta như một câu đùa

thôi đừng nói chuyện được thua

cho đi cũng là nhận lại

nào đâu có gì còn lại mãi

nay lên mai xuống cũng thường

thôi đừng nói chuyện yêu đương

anh tỉnh giấc nằm nhìn em ngủ

hình như thế cũng là quá đủ

ngoài trời gió rét căm căm

thôi đừng nói chuyện trăm năm

rừng xưa cũ bốn mùa cây trút lá.

07.09.2012

(Lấp kín một lặng im – LU)

Leave a Reply

%d bloggers like this: