[Trailer] Cuốn sách này vừa ăn mất con chó của tớ

CẦN TÌM

MỘT NGƯỜI ĐỌC TỐT BỤNG DẠY CHO CUỐN SÁCH NÀY BIẾT AI MỚI LÀ SẾP!

XIN HÃY GIÚP ĐỠ!

Khi con chó của Bella biến mất vào rãnh nước của cuốn sách, cô bé kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng khi những người giúp đỡ cùng biến mất luôn, Bella nhận ra sẽ không đơn giản như cô bé đã nghĩ. Khéo léo sử dụng cuốn sách yêu thích của mình!

Leave a Reply

%d bloggers like this: