Bài này được trích từ cuốn sách Nhân nào quả ấy của tác giả . Bạn có thể mua sách tại các Hiệu sách Nhã Nam hoặc trang web http://nhanam.com.vn/