THIỆN XẠ TARTARIN | Alphonse Daudet

“Than ôi, tất cả những cố gắng của ta để làm nguôi nỗi khao khát phiêu lưu chỉ làm ta khao khát hơn.”

THIỆN XẠ TARTARIN | Alphonse Daudet

Vậy nên, thay vì làm nguôi nỗi khát khao phiêu lưu đi đây đi đó thì hãy xách ba lô lên mà đi bạn nhé ~ Đi đâu cũng được, đến Nhã Nam càng vui đọ 

B-)

#mèo_lười
————-
#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn#Thiện_xạ_Tartarin#Alphonse_Daudet