Táo bón (Trích từ sách Ruột ơi là Ruột)

Táo bón giống như là khi bạn đợi một cái gì đó mà không thấy nó đến. Và, bạn vẫn phải dùng rất nhiều lực. Đôi khi, dù cho đã nỗ lực rất nhiều, bạn chỉ nhận được ba hòn đen đen • • •. Hoặc việc đi ngoài sẽ diễn ra, nhưng không thường xuyên lắm.

Phần này được trích từ cuốn sách “” của tác giả do Nhã Nam xuất bản.

Bạn có thể mua sách tại các Hiệu sách Nhã Nam hoặc các hiệu sách trên toàn quốc.

Leave a Reply