Vọng Sài Gòn – vọng âm thành – vọng hình ảnh – vọng thời gian…  (Review của Hồng Trang)

Vọng Sài Gòn – vọng âm thành – vọng hình ảnh – vọng thời gian… (Review của Hồng Trang)

Vọng Sài Gòn là cuốn sách không phải dạy cách sống, hay kể một câu chuyện phi thực tế, cũng càng không lãng mạn hóa một vấn đề, mà nó như đang vẽ một bức tranh, ở đó có âm thanh, hình ảnh sống động và cả một dòng chảy thời gian gợi nhớ. Để nhận ra, có một Sài Gòn như thế, một Sài Gòn trong con mắt, lời nói và thước đo của một “ả đàn bà của kí ức” cùng với da thịt gắn liền mảnh đất thị thành này – Trác Thúy Miêu.

Read More