Bạn đọc nói gì khi nói về sách Nhã Nam

Ở nơi quỷ sứ giặc non

(ADMIN CẢNH BÁO: Đáng đọc và dài và có tiết lộ cốt truyện 😛 Ráng đọc hết post nhé, ad có giấu quà đó, nhưng giấu đâu còn lâu mới nói 😀 ) Đọc [...]

Công chúa băng

“Hay ơi là hay vậy mà chả hiểu sao rating cuốn này thấp thế nhỉ?… Ít ra cũng phải được 3.9 chớ… Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn tiểu [...]

Nhóc Nicolas

“Những quyển Nicolas đầu tiên mình được đọc là từ tay của người bạn đời bây giờ. Đó là hôm hẹn hò riêng đầu tiên của hai đứa vẫn với tư [...]