bài dự thi

[Book of the year 2017] Xấu

Bài dự thi Book of the year năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức. Gấp lại Xấu, tôi tưởng như mình đang đứng bên cạnh một hồ nước thăm thẳm, bên [...]