[Quote] Thạch sùng con trên gác mái

Ai cũng có lúc ưu phiền, có lúc chán nản vì không đạt được ước mơ, lúc ấy cứ thử ngẩng đầu nhìn mây trời xem, ý nghĩa cuộc sống của cháu có lẽ đang lơ lửng giữa tầng không, nói với cháu rằng: Đừng khóc nữa! Hãy ra khỏi thế giới trong lòng mình, bước vào một thế giới rộng lớn hơn, tìm ra tôi đi!

Thạch sùng con trên gác mái
Trịnh Lịch Nhi
Nguyễn Tú Uyên dịch
Giá bìa: 59000đ

Leave a Reply

%d bloggers like this: