[Quote] Nhật ký – Anne Frank

Chị Margot và tớ bắt đầu gói ghém những đồ đạc quan trọng nhất của mình vào một cái cặp sách. Mải nghĩ ngợi về chuyện đi ẩn náu, tớ đã nhét những thứ điên rồ nhất vào cặp, nhưng tớ chẳng hối hận. Kỷ niệm có ý nghĩa hơn là những cái váy.Tạ Huyền dịch
Giá bìa: 89000đ

Leave a Reply

%d bloggers like this: