[Quote] Giáo sư và công thức toán

“Cảm giác của ông khi tìm ra đáp án không phải niềm vui hay sự giải phóng, mà là sự tĩnh lặng. Đó là một trạng thái xuất phát từ niềm tin rằng có những thứ đã tồn tại ở cái vị trí vốn dành cho nó, con người không thể làm gì để thay đổi, nó vẫn như vậy trong quá khứ và sẽ vĩnh viễn như vậy trong tương lai. Giáo sư yêu thích trạng thái đó.”

GIÁO SƯ VÀ CÔNG THỨC TOÁN
Yoko Ogawa
Lương Việt Dũng dịch
Ảnh của bạn Khổng Phương Thúy dự thi Ảnh đẹp quote hay

 * Nếu muốn mua sách, bạn có thể mua tại đây nhé.

Leave a Reply