[Quote] Chết cho tư tưởng

Chết cho tư tưởng

“Không phải ngẫu nhiên mà đặc điểm nổi bật nhất ở hành động của kẻ tự thiêu lại là sự im lặng. Đối lập với những người thích lập ngôn, họ không nói năng gì trước khi chết. Những gì được nhớ lại nhiều nhất về hành động tự thiêu của Thích Quảng Đức là sự im lặng lạ kỳ xảy ra ngay giữa ngã tư: ông chậm rãi toạ thiền, không thốt ra một lời nào… và chậm rãi biến mất vào ngọn lửa…”

Chết cho tư tưởng
Costica Bradatan
Trần Ngọc Hiếu dịch.

Leave a Reply

%d bloggers like this: