Quà tặng ngày 10/10/2020

Quà tặng ngày 10/10/2020

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY, vui lòng ĐỌC KỸ THÔNG BÁO và gửi tin nhắn cho Cô thủ thư Nhã Nam: https://www.facebook.com/cothuthu.nhanam.7.
*Cô thủ thư sẽ tổng hợp thông tin và 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎.
Bạn cần gửi tin nhắn 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏𝟐𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.

2 cuốn sách 100 điều nhỏ nhặt mình làm cho Trái đất:
Nhung Nguyen (https://www.facebook.com/Icerose.1278)
Yến Mi Nhon (https://www.facebook.com/thyyyenn.truongg)

1 cuốn Nhà giả kim:
Chan Ichikawa (https://www.facebook.com/chan.ichikawa)

1 cuốn Trái tim của Brutus:
Bình An (https://www.facebook.com/anvydoanhoang)

1 cuốn Các tầng địa ngục theo Phật giáo:
Lê Hoàng Long (https://www.facebook.com/DeleteAllForever

Leave a Reply

Your email address will not be published.